Výkony hrazené pacientem


1. Aplikace náušnic

2. Výpis z dokumentace

3. Ultrazvukové čištění tvarovek ke sluchadlům

4. Vyšetření pro práci v hluku, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, pro rizikové sporty

5. Firemní preventivní prohlídky zaměstnanců ( hrazené zaměstnavatelem  event. po domluvě

    se zaměstnavatelem hrazené přímo zaměstnancem)

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou


1. Diagnostika a  ambulantní léčba chorob uší, nosu a krku u dětských i dospělých pacientů, vyšetření  hlasu (laryngoskopie, videolaryngoskopie, stroboskopie, videostroboskopie), sluchu a řeči včetně léčby a rehabilitace,  preventivní a dispenzární prohlídky

2. Diagnostika a ambulantní léčba  poruch sluchu a rovnováhy

  • Tónová a slovní audiometrie,  tympanometrie- měření středoušního tlaku a třmínkových reflexů
  • Měření otoakustických emisí
  • Protetická léčba při poruchách sluchu  - předepisování a nastavování sluchadel vybraných výrobců a to plně hrazených zdravotní pojišťovnou i nadstandardních
  • Zhotovování otisků pro výrobu individuálních ušních tvarovek k závěsným sluchadlům
  • Zhotovování otisků pro výrobu individuálních ochranných ušních tvarovek proti vodě a hluku
  • Zhotovování otisků pro výrobu chraničů proti obtěžujícímu chrápání, chraničů pro hudebníky, průmysl a řemeslníky
  • Zhotovování otisků pro výrobu individuálních nitroušních sluchátek pro poslech hudby 

 

3. Protetická léčba při poruchách hlasu – nácvik jícnového hlasu, práce s elektrolaryngem

4. Inhalační aerosolová léčba

5. Bakteriologická vyšetření

Prodej


1. Baterie do všech typů naslouchacích aparátů

2. Zkoušečky na baterie

3. Péče o tvarovky a  naslouchací aparáty např.tablety Egger-Cedis, O-Purgat, Otoferm

4. Krytky proti cerumen, ochranné fitlry pro nitrušní sluchadla

5. Naslouchacích aparátů

 

Ordinační hodiny

Po-Čt: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30
Pá: 7:30 - 12:00

Nejlépe dle předchozí telefonické domluvy

 

Kontakt

Ordinace:Klášterní poliklinika
Adresa: Klášterní 117/2, Liberec
Telefon: 485 312 917
Mobil: 734 828 141
E-mail: stachova@orl-foniatrie.eu